THE SHOW

SPRING/SUMMER'17

 

Bst đầm dạ tiệc gam màu trắng tinh khiết được phối hợp với màu đỏ làm điểm nhấn cho mùa thu của ntk Văn Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ntk VĂN HÀ